Cena:

1. Vytvorenie programu (jednorázová záležitosť)
- cena bežného programu od 1€ do 15€ podľa zložitosti

2. Vytvorenie výšiviek (nášiviek) 
        max. veľkosť do 10cm x 17cm
- cena závisí na počte stehov a počte kusov výšiviek (nášiviek)
- cena 0,13 až 0,23 €/1000 stehov

Vytvorenie cenovej ponuky:

1. Mailom
- do 24 hod. od obdržania mailu

2. Osobne
- záleží na zložitosti loga a počte kusov